Monthly Archives: Listopad 2015

sprzedaż i dostawa do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejska (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7 urządzeń do wykonywania badań diagnostycznych (dalej: sprzęt medyczny) wraz oprogramowaniem, montażem w siedzibie Zamawiającego, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego

30.11.2015

Zapraszamy do udziału w postępowaniu pt: ”sprzedaż i dostawa do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejska (05-420), przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7 urządzeń do wykonywania badań diagnostycznych (dalej: sprzęt medyczny) wraz oprogramowaniem, montażem w siedzibie Zamawiającego, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu w zakresie eksploatacji sprzętu medycznego”

czytaj więcej...

Zakup i dostawa sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem, instalacją w siedzibie zamawiającego oraz szkoleniem pracowników

26.11.2015

Zapraszamy do udziału w postępowaniu pt: Zakup i dostawa sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem, instalacją w siedzibie  zamawiającego oraz szkoleniem pracowników   Aktualizacja 02.12.2012 – dodano odpowiedź do wszystkich Wykonawców

czytaj więcej...

Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych (nowy pakiet)

25.11.2015

Zapraszamy na “Postępowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych”.   26.11.2015 Dodano nowy pakiet   27.11.2015 Modyfikacja SWKO

czytaj więcej...

Zakup i dostawa szczepionek do SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie

20.11.2015

Zapraszamy do udziału w postępowaniu pt. “Zakup i dostawa szczepionek do SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie”.   Aktualizacja 27.11.2015 – Odpowiedź na pytania

czytaj więcej...

Postępowanie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych

20.11.2015

Zapraszamy do udziału w postępowaniu pt. “Postępowanie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych”.     27.11.2015 – Dodano Modyfikacja SWKO

czytaj więcej...