Monthly Archives: Grudzień 2015

Postępowanie konkursowe w zakresie świadczeń zdrowotnych na udzielanie badań laboratoryjnych na rzecz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie. Termin wykonania Zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 roku.

29.12.2015

Dotyczy ” Postępowania konkursowego w zakresie świadczeń zdrowotnych na udzielanie  badań laboratoryjnych na rzecz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie. Termin wykonania Zamówienia: od dnia zawarcia umowy do   31 grudnia 2016 roku.”

czytaj więcej...

Udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa szczepionek dla potrzeb SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.

28.12.2015

Dot. postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa  szczepionek dla potrzeb SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.

czytaj więcej...

sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego – Przychodni Miejskiej w Józefowie, przy ul. Skłodowskiej 5/7.” Termin realizacji Zamówienia od dnia 2 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

28.12.2015

Dot.   Postępowania na sprzątanie pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego – Przychodni Miejskiej w Józefowie, przy ul. Skłodowskiej 5/7.” Termin realizacji Zamówienia od dnia 2 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku”.

czytaj więcej...

zabezpieczenia i wykonywania usług kierowcy pojazdu wraz z pojazdem, w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek na wizyty domowe i zabiegi wykonywane na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej Józefowie i do innych czynności związanych z działalnością Przychodni zgodnie z zakresem czynności oraz opisem budynku zawartych w załączniku nr 1 i 1a .

28.12.2015

Dot. postępowania na  zabezpieczenia i wykonywania usług kierowcy pojazdu wraz z pojazdem, w celu przewozu lekarzy i pielęgniarek na wizyty domowe i zabiegi wykonywane na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej Józefowie i do innych czynności związanych z działalnością Przychodni zgodnie z zakresem czynności oraz opisem budynku zawartych w załączniku nr 1 […]

czytaj więcej...