Monthly Archives: Październik 2016

Dostawa i montaż instalacji sprzętu informatycznego

28.10.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu na „Dostawę i montaż instalacji sprzętu informatycznego w SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie przy ul. Skłodowskiej 5/7”   Potwierdzenie opublikowania z Biuletynie Zamówień Publicznych: potwierdzenie_opublikowania

czytaj więcej...

Wykonie robót remontowych wybranych pomieszczeń…

13.10.2016

Wykonie robót remontowych wybranych pomieszczeń, w tym wykonanie robót współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, na lata 2014 – 2020 – działanie 2.1 „E – usługi”, Podziałanie 2.1.1. „E – Usługi dla Mazowsza” w budynku SPZOZ (05-420) Józefów, przy ul. Skłodowskiej 5/7.

czytaj więcej...