Monthly Archives: Maj 2020

Komunikat dla Pacjentów

19.05.2020

Drodzy Pacjenci.

Informujemy, że SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie utrzymuje ciągłość pracy w świadczeniu usług medycznych i przyjmowani są wszyscy pacjenci w kontakcie fizycznym, albo też na teleporady, jednak z powodu panującej pandemii praca jest inaczej zorganizowana. Przychodnia nie jest zamknięta, jest otwarta i wszyscy pracują, natomiast pacjenci są przyjmowani do Przychodni, po ustaleniu wszystkich obowiązujących zasad w celu zachowania reżimu sanitarnego.

czytaj więcej...

Informacja dla pacjentów na temat organizacji przyjęć pacjentów w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie

08.05.2020

W Przychodni poszczególni lekarzy POZ przyjmują fizycznie pacjentów wymagający takiej potrzeby według grafików. Od poniedziałku do piątku jeden lekarz POZ przyjmuje dorosłych w izolatce dla dorosłych w godzinach od 8.00 do 18.00. Wejście do izolatki po schodach z boku Przychodni od ulicy Laskowej. Pozostali lekarze udzielają teleporad. Wizyty lekarskie, pielęgniarskie, patronażowe w domu chorego wstrzymane są do odwołania.

czytaj więcej...