Monthly Archives: Maj 2021

ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA

28.05.2021

Szanowni Pacjenci! Prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, wnioski z ankiety pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości udzielonych świadczeń przez SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie. (Proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedz). Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Ładuję…

czytaj więcej...

Zakup i dostawa szczepionek

27.05.2021

Zapytanie_szczepionki Załacznik nr 1 do oferty Zawiadomienie o wyborze oferty

czytaj więcej...

Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

10.05.2021

SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie została zakwalifikowana do udziału w  projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to przygotowanie do akredytacji Ministra Zdrowia w ramach Ustawy o akredytacji […]

czytaj więcej...