Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

Informacje

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

10.06.2021

TPK_-_opis_dzialania

czytaj więcej...

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

08.06.2021

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na : uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS (wymienić aparaty RTG) aparat do zdjęć wewnątrz ustnych CS 2200 uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE OHR/OII 10/2015 Więcej – […]

czytaj więcej...

ANKIETA BADANIA POZIOMU SATYSFAKCJI PACJENTA

28.05.2021

Szanowni Pacjenci! Prosimy o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, wnioski z ankiety pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości udzielonych świadczeń przez SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie. (Proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedz). Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Ładuję…

czytaj więcej...

Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki

10.05.2021

SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie została zakwalifikowana do udziału w  projekcie „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to przygotowanie do akredytacji Ministra Zdrowia w ramach Ustawy o akredytacji […]

czytaj więcej...

Deklaracja dostępności

07.04.2021

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu […]

czytaj więcej...
(22) 789-21-21
kontakt@spzozjozefow.pl
rejestracja@spzozjozefow.pl
Mapa wyświetl większą mapę »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook